Hírek

Magyar hősök emléknapja – Budafok-Tétényben is
Május utolsó vasárnapján tartották országszerte a nemzetünkért elesett katonák emléknapját.
2016-05-30

Május 29-én a Budatétényi Polgári Kör 27. alkalommal rendezte meg a „Hősök vasárnapja” megemlékezését a Budatétényi Római Katolikus Egyházközség, a Budapesti Városvédő Egyesület és a Promontor-Tétény Munkacsoport közreműködésével a Szent István Plébániatemplom kertjében. A koszorúzáson részt vett Szabolcs Attila országgyűlési képviselő és Szepesfalvy Anna alpolgármester is, ünnepi beszédet mondott Bartos Mihály helytörténész.

"A világháborúban elesett katonák emlékét meg kell őriznünk. 1924-ben törvényben rögzítették a hősök vasárnapját, így a harcokban elhunytakra egész Magyarországon május utolsó vasárnapján megemlékeztek. Később ez a nap eltűnt és 1988-ban Budafok elsők között emeltek emléktáblát és emlékeztek meg ismét a hősökre. Budatétényben 1990-ben helyezték el a templom falán, még ma is látható emléktáblát"- idézte fel az emléknap történelmi viszontagságait a helytörténész. Gondolatait dr. Zempléni Miklós „Honvédeink sírkeresztjére” című versével zárta:

"Hogy azóta nincs nálunk árvább a világon.
Mióta ők messze földeken, némán fekszenek,
Keresztjük korhadt vagy sírjuk már jeltelen.
Aludjatok hát, Isten katonái, aludjatok ti boldog pihenők!
Ringassanak szelíden, mint az álom, idegen földeken, távoli temetők!"
(részlet a versből)

Az emlékezés koszorúinak elhelyezése után Udvarnoky László plébános 9 órakor úrnapi szentmisét tartott a beállványozott templomban. Ugyanezen a napon 11 órakor a Nagytétényi Polgári Kör is megtartotta a Hősök vasárnapi megemlékezését hagyományosan a Nagytétényi Hősi Emlékműnél.

"A katona az egész világ előtt megmutatta harcra termettségét, kitartását, önfeláldozását, de legfőképpen hazaszeretetét, mert a magyar földet csak magyar vitézség és hazaszeretet védelmezheti. Neveiket emlékművek őrzik, családjaik, szeretteik mellett úgy, mint 82 éve itt Nagytétényben. Féltve őrzött becses ereklyéje ez a szikladarab a tétényieknek, melynél 1934-ben az avatás napján személyesen József főherceg és Gömbös Gyula miniszterelnök is megjelent, hogy koszorút helyezzen el" - mondta ünnepi beszédében Monostoriné Szeleczky Gabriella, a Baross Gábor Általános Iskola történelemtanára.

Ezt követően Cselenyák Luca barossi diák szavalatával, valamint Juhász Lajos gitár-, és Vlaszati Erika énekprodukciójával folytatódott az előadás. A Nagytétényi Dalkör tagjai is felléptek a megemlékezésen. A műsor végén minden megjelent elhelyezte a koszorúkat az emlékműnél.

Kapcsolódó képgaléria: