Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata árverésen eladásra kínálja Vöröskereszt utca 25/B. házszámú ingatlant


ÁRVERÉSEN ELADÓ INGATLAN

Árverési dokumentáció ára 10.000.- Ft + Áfa, azaz 12.700.- Ft, mely készpénzben fizethető ki a Polgármesteri Hivatal pénztárában hétfőn 13.30-17.30 óra, szerdán 8.00-12.00 óra és 14.00-16.00 óra között, átvehető ügyfélfogadási időben Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal Építéshatósági és Műszaki Irodájában (1221 Bp., Városház tér 11. földszint 5-6. szobában)

hétfőn 13.30-18.00 óra,

szerdán 8.00-12.00 óra és 14.00-18.00 óra,

pénteken 8.00-12.00 óra között,

Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Polgármesteri Hivatalban (1221 Bp., Városház tér 11.), a földszint 5., vagy  6. szobában, Párkányi Ferenc ügyintézőnél, vagy dr. Barnáné Károsi Klára irodavezető-helyettesnél.
e-mail: epitesihatosag@bp22.hu, tel: 229-2611/140, 20-22-444-97

A Budapest XXII. kerület Vöröskereszt u. 25/B. szám alatti 224699 hrsz.-ú, 629 malapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 1/1 arányban önkormányzati tulajdont képez.

A telek nagy része sík, az utca szintjétől ~0,80-1,0 méterrel magasabban fekszik, az utcai telekhatáron támfallal és dróthálós kerítéssel. Az ingatlanon egy szerszámoskamra áll, ezen kívül beépítetlen, jelenleg füves, egy része szőlővel telepített. A telek szabálytalan alakú, az utcai telekhatártól befelé szélesedik. Az utcafronti szélesség ~12 méter, a legnagyobb szélesség ~24 méter.

A rendelkezésre álló geotechnikai szakvélemény szerint az alápincézettség és a pincék fölötti ~4 m-es főtevastagság miatt az ingatlan a pincék statikai megerősítése nélkül nem beépíthető.

Az ingatlan beépíthetőségét – fentiek szerint – a szomszédos-, 224700 hrsz-ú – nem önkormányzati tulajdonú – ingatlanról nyíló és az ingatlan aló benyúló pincerendszer jelentősen korlátozza. A telek területén a felmérés szerint összesen öt pinceszellőző található. A tárgyi ingatlan alatt található pincék nem képezik az árverés tárgyát.

Az ingatlanon – annak eredeti alápincézettsége miatt jelen állapotában – pince nem létesíthető, közműbekötésekkel jelenleg nem rendelkezik, a közművek a Vöröskereszt utcában rendelkezésre állnak.

Az ingatlan Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (V.03.) ör. számú rendelete (a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról) szerint Lke-1/BF/5 övezet „intenzív kertvárosias lakóterületek Budafok területén" helyi építési övezetben fekszik. A kialakítható legkisebb teleknagyság 600 m2, a beépítési mód nincs meghatározva, a beépíthetőség terepszint felett legfeljebb 25 %, terepszint alatt 50%, a szintterületi mutató legnagyobb értéke 0,5, a legnagyobb homlokzat és építménymagasság 6 méter.

Az árverésen az személy/cég vehet részt, akinek az ajánlati biztosítéka (kikiáltási ár 10%-a) az árverést megelőző nap 16.00 óráig az Önkormányzat számlájára beérkezett és ugyanezen időpontig a vételi szándéknyilatkozatát benyújtotta.

Letölthető szándéknyilatkozat természetes személyek részére>>
Letölthető szándéknyilatkozat jogi személyek részére>>

Cím: 1222 Bp. XXII. Vöröskereszt utca 25/B., kivett beépítetlen terület

Helyrajzi szám: 224699

Kikiáltási ára: 12.500.000,- Ft

Árverési időpont: 2018. szeptember 18., 9.00 óra

Az ingatlan megtekintési időpontja: előzetesen egyeztetett időpontban

Árverés helye: 2040 Budaörs, Budapesti út 28. Kozma Ügyvédi Iroda