adminisztrátor


Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat Jegyzője pályázatot ír ki Adminisztrátor munkakör betöltésére

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat Jegyzője

 pályázatot ír ki

 

Adminisztrátor

munkakör betöltésére

 

 

BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR:

 

A Közterület-felügyeleti Csoporton adminisztrátor munkakör, köztisztviselői jogviszonyban, határozott időre.

 

FELADATOK:

 

 • a közterület – felügyeleti csoporthoz érkező ügyiratok, nyilvántartása
 • a közterület-felügyelet működéséhez szükséges nyomtatványok megrendelése
 • irodai levelezés, postázás, irattárba helyezendő iratok előkészítése
 • szigorú számadású okmányok kezelése (helyszíni bírságtömb, közigazgatási bírságok, feljelentések), ezek ügyviteli kezelése, nyilvántartása
 • testületi határozatok, a lakossági és egyéb bejelentések, közterület-felügyelői jelzések alapján új elnevezésű utcák névtábláinak és az utcanévtábla hiányok nyilvántartását, új táblák megrendelése
 • lakossági telefonos bejelentések fogadása, rögzítése, egyszerűbb esetekben a válasz előkészítése, az illetékes szakügyintéző felé a továbbítása
 • feladatkörét érintő ügyfélfogadás ellátása, ennek keretében az ügyfél szóban előadott kérelméről feljegyzés és/vagy jegyzőkönyv készítése
 • a Közterület - felügyeleti csoport személyi állományával kapcsolatos ügyintézés: jelenléti ív előkészítése, ellenőrzése, hó végén továbbítása, szabadságok, munkaidő, betegállományok nyilvántartása

   

A MUNKAVÉGZÉS HELYE:

1221 Budapest, Városház tér 11.

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

 

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • középiskolai végzettség

   

  Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

   

 • Budafok-Tétény közigazgatási területének helyismerete

   

  A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL:

 • a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott formátumú önéletrajzot. Az önéletrajz minta letölthető a www.budafokteteny.hu honlap/állásajánlatok címszó alatt. Az önéletrajz formátum használata jogszabály alapján kötelező.
 • A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • Iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatát.

 

A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása.

 

Illetmény, egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a helyi önkormányzati rendelet, és az egységes közszolgálati szabályzat alapján.

 

A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázati határidőt követő legfeljebb 15 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, az állás betöltésének valószínűsíthető kezdő időpontja: 2017. december 05. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

 

A pályázatokat 2017. november 20-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „adminisztrátor” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.hu

Önéletrajz