BÖLCSŐDEI DAJKA


Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzat Egyesített Bölcsőde pályázatot hirdet Leányka Tagbölcsőde, bölcsődei dajka munkakör betöltésére.

Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzat Egyesített Bölcsőde

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet
Leányka Tagbölcsőde,
bölcsődei dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony            

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1221 Budapest, Leányka utca 40/a.

A munkakörbe tartozó feladatok:

Kisgyermeknevelők munkájának segítése, gondozással kapcsolatos tevékenységek előkészítése, pl. étkezés, öltözködés; gyermekek felügyelete. Takarítás a gyermekcsoportban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes önéletrajz, motivációs levél,
  • iskolai végzettséget igazoló okiratok,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • érvényes egészségügyi kiskönyv,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csepeliné Faragó-Tóth Gabriella nyújt, a 0612291336 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Csepeliné Faragó-Tóth Gabriella részére bolcsi22@hawk.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az elbírálást munkáltatói jogkör gyakorlója végzi. A benyújtott pályázat alapján kiválasztott jelöltekkel személyes elbeszélgetést folytatunk, a kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük, az elektronikus levél tárgyában tüntesse fel a pályázati azonosító számot, és a munkakör megnevezését: "625/2018. bölcsődei dajka".

Önkormányzat