KISGYERMEKNEVELŐ (Naprforgó Tagbölcsőde)


Budafok-Tétény, Budapest XXII. ker. Önkormányzat Egyesített Bölcsőde pályázatot hirdet Napraforgó Tagbölcsőde 2 fő kisgyermeknevelő munkakör betöltésére.

Budafok-Tétény, Budapest XXII. ker. Önkormányzat Egyesített Bölcsőde

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet
Napraforgó Tagbölcsőde

2 fő kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1225 Budapest, Bartók Béla út 4.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A családban nevelkedő 3 éven aluli kisgyermekek napközbeni ellátása, szakszerű gondozása- nevelése, adminisztrációs feladatok elvégzése. Együttműködés a családokkal, a gyermekek szükségleteihez igazodó egyéni bánásmód biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, kisgyermeknevelő végzettség, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklete alapján,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • kisgyermeknevelő munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 •  Kiváló szintű csapatmunkára való képesség, megbízhatóság, pontosság, empátia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz, motivációs levél,
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • érvényes egészségügyi kiskönyv,
 • nyilatkozat, mely szerint az 1997.évi XXXI. törvény 15.§-ának(8) bekezdésében meghatározott kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kővári Eszter Sára nyújt, a 0620-2479504 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Csepeliné Faragó-Tóth Gabriella részére a bolcsi22@hawk.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az elbírálást munkáltatói jogkör gyakorlója végzi. A benyújtott pályázat alapján kiválasztott jelöltekkel személyes elbeszélgetést folytatunk, a kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük, az elektronikus levél tárgyában tüntesse fel a pályázati azonosító számot, és a munkakör megnevezését: "580/2018. kisgyermeknevelő".

Önéletrajz