DAJKA (4 FŐ)


A XXII. Kerületi Egyesített Óvoda pályázatot hirdet 4 fő dajka munkakör betöltésére.

A XXII. Kerületi Egyesített Óvoda

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

4 fő dajka

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

Munkavégzés helye: XXII. kerületi Egyesített Óvoda (1225 Budapest, Nagytétényi Út 291.)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • szorosan együttműködik az óvónőkkel, segíti megvalósítani az intézmény pedagógiai célkitűzéseit.
 • részt vesz a gyerekek gondozásában,
 • a csoportszoba és a gyerekek környezetének tisztán tartása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény valamint annak végrehajtásáról szóló 326/2013. (VII.30.) Korm. rendelet az irányadók
 • A dajka munkakörben foglalkoztatott dolgozó a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 206/2017. (XII.07.) Határozata alapján a 257/2000. (XII.26) Korm. rendelet 2016.12.31.-én hatályos 5. sz. mellékletében meghatározott Önkormányzati keresetkiegészítésre jogosult.
 • Cafetéria juttatás bruttó 200.000.-Ft / év.

Pályázati feltételek:

 • dajkai végzettség
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,

Elvárt kompetenciák:

 • együttműködő kapcsolattartás az óvoda alkalmazottaival
 • munkájára igényesség, elhivatottság, gyermekközpontúság
 • lelkiismeretesség, empátia, tolerancia
 • problémamegoldó képesség,

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • részletes, szakmai önéletrajz az eddigi munkahelyei és szakmai tevékenységének ismertetésével
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata

A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása.

 

A pályázat elbírálásának határideje és módja: a pályázat elbírálásának határideje 2019. július 05. Az elbírálást munkáltatói jogkör gyakorlója végzi,

 

A munkakör betöltésének valószínűsíthető kezdő időpontja: a munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

 

A pályázatokat 2019. június 28. -ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „dajka” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: vezeto@ovoda.hawk.hu Horváthné Fűkő Zsuzsanna óvodavezető részére.