GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ (EGYESÍTETT BÖLCSŐDE)


Budafok-Tétény, Budapest XXII. ker. Önkormányzat Egyesített Bölcsőde pályázatot hirdet Egyesített Bölcsőde gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére.

Budafok-Tétény, Budapest XXII. ker. Önkormányzat Egyesített Bölcsőde

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egyesített Bölcsőde
gazdasági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1221 Budapest, Leányka utca 40/a.

A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok:

Az intézmény működésével kapcsolatos gazdasági, ügyviteli feladatok ellátása. Számlák, szerződések nyilvántartása, kezelése, készpénz állomány kezelése. Közreműködés a költségvetési tervezet előkészítésében. Kimutatások és statisztikák készítése, határidők nyomon követése. Folyamatos kapcsolattartás a XXII. kerület Intézmények Gazdasági Irodájával.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, pénzügyi -számviteli ügyintéző
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű problémamegoldó és döntési képesség, pontos, precíz munkavégzés, csapatmunkára való képesség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz, motivációs levél,
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • érvényes egészségügyi kiskönyv,
 •  nyilatkozat a Kjt. 20.§-ának 2 (c)-(e) bekezdésében rögzített kizáró okok fenn nem állásáról,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csepeliné Faragó-Tóth Gabriella nyújt, a 061-2291336 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Csepeliné Faragó-Tóth Gabriella részére a bolcsi22@hawk.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati határidőt követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A benyújtott pályázatot csak abban az esetben tekintjük érvényesnek, amennyiben valamennyi - jelen pályázati felhívásban feltüntetett - formai és tartalmi feltételnek megfelel. A kiválasztott pályázók személyes interjún vesznek részt. A pályázat eredményéről a személyes interjún részt vett jelöltek elektronikus úton kapnak értesítést. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • budafokteteny.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük, hogy az elektronikus levél tárgyában is tüntessék fel a megpályázni kívánt munkakört: "gazdasági ügyintéző", és iktatószámot: 127/2019.