MUNKÜGYI ELŐADÓ


Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat Intézmények gazdasági Irodája pályázatot hirdet Munkaügyi előadó álláshelyének betöltésére

 Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat

Intézmények gazdasági Irodája

pályázatot hirdet

 

Munkaügyi előadó

 álláshelyének betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

1221 Budapest, Nagytétényi u. 274-276.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • mindenkori hatályos jogszabályok alapján a munkaügyi feladatok ellátása
 • személyügyi ügyiratok előkészítése, munkaügyi szempontú ellenőrzése, közalkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása, megszűntetése, kinevezés módosításokkal kapcsolatos iratok elkészítése a KIRA rendszerben,
 • az önálló intézmények működésével összefüggő munkaügyi feladatok segítése,
 • MÁK-kal való kapcsolattartás,
 • egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyokkal kapcsolatos feladatok ellátása,
 • bérszámfejtés, statisztikák, jelentések készítése, adatszolgáltatások teljesítése,
 • munkaügyi nyilvántartások vezetése,
 • részvétel a beszámoló és költségvetés elkészítésében.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • főiskolai végzettség, felsőfokú szakirányú végzettség (személyügyi, munkaügyi, TB),
 • MS Office alkalmazások felhasználói szintű ismerete,
 • hasonló munkakörben, költségvetési területen legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • KIRA program gyakorlati ismerete, Mt. és Kjt. rendeleteinek naprakész ismerete, gyakorlati alkalmazása.

 

Elvárt kompetenciák:

 • Pontosság
 • Gyors, precíz munkavégzés
 • Együttműködő készség
 • Önálló munkavégzés
 • Gyors tanulási és problémamegoldó készség

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
 • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatát,
 • a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetését,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,
 • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

 

Illetmény és juttatások:

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete 161/2018. (XI.15.) határozata az irányadók.

Cafeteria juttatás bruttó 200.000.-Ft/év.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 14.

 

A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázati határidőt követő 15 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat benyújtásának módja:

 

         igiber@igi22.hawk.hu e-mail címen keresztül.