ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKAKÖR


A XXII. Kerületi Egyesített Óvoda pályázatot ír ki ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKAKÖR betöltésére

A XXII. Kerületi Egyesített Óvoda

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot ír ki

 

ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKAKÖR

betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40/32 óra)

Munkavégzés helye: XXII. Kerületi Egyesített Óvoda, (1225 Budapest, Nagytétényi út 291.)

Ellátandó feladatok:

 • az óvodáskorú gyermekek testi-lelki-szellemi gondozása, nevelése, fejlesztése, életkoruk és egyéni fejlettségi szintjük figyelembevételével,
 • tervezi, szervezi csoportjában folyó pedagógiai munkát, figyelembe veszi a gyermekek egyéni sajátosságait. Segíti a hátrányban lévő gyermekek felzárkóztatását,
 • kapcsolatot tart a szülőkkel, pedagógiai és egészségügyi felvilágosító tevékenységével hozzájárul az óvodai és családi nevelés egységének alakításához,
 • ellátja a munkájával kapcsolatos adminisztrációs teendőket.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • felsőfokú óvodapedagógusi végzettség,

Elvárt kompetenciák:

 • óvodás gyermekek nevelése, fejlesztése nagyfokú gyermekszeretettel,
 • együttműködő kapcsolattartás a szülőkkel és a kollégákkal,
 • magas-szintű szakmai tudás, igényesség, elhivatottság, gyermekközpontúság,
 • lelkiismeretesség, empátia, tolerancia,
 • problémamegoldó képesség,

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • részletes, szakmai önéletrajz az eddigi munkahelyei és szakmai tevékenységének ismertetésével
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

·a nevelés-oktatás területén betöltött tapasztalat, vagy óvodapedagógusi munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény valamint annak végrehajtásáról szóló 326/2013. (VII.30.) Korm. rendelet, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (a továbbiakban Nkt.) 97. § (20) bekezdése az irányadók.
 • A gyakornok besorolású pályakezdő óvodapedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozó a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének határozata alapján havi bruttó 30.000.-Ft Önkormányzati keresetkiegészítésre jogosult egy éven keresztül.

 • Cafetéria juttatás bruttó 200.000.-Ft / év

A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása.

 

A pályázat elbírálásának határideje és módja: a pályázat elbírálásának határideje 2019. július 05. Az elbírálást munkáltatói jogkör gyakorlója végzi,

 

A munkakör betöltésének valószínűsíthető kezdő időpontja: a munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

 

A pályázatokat 2019. június 28. -ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „óvodapedagógus” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: vezeto@ovoda.hawk.hu Horváthné Fűkő Zsuzsanna óvodavezető részére.