SZOCIÁLIS SEGÍTŐ


Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálata pályázatot hirdet Napraforgó Fogyatékosok Klubja szociális segítő munkakör betöltésére.

Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálata

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

XXII. ker. Önk. Szociális Szolgálata
Napraforgó Fogyatékosok Klubja

szociális segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1221, Köd utca 2-4.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Megteremti és fenntartja a fogyatékos személyek számára az esztétikus, tiszta és biztonságos környezetet. A telephelyre szállított étel kulturált, és higiénikus tárolása, tálalása és végzi a mosogatást. A tálalókonyha, a konyhai eszközök és berendezések tisztán tartása. A klub helyiségeinek takarítása a takarítási utasítás szerint. Vezeti a munkaköréhez előírt dokumentációt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

További, határozott idejű önkormányzati keresetkiegészítés bruttó 30.000 Ft/hó szakképzettség esetén.

                       

Pályázati feltételek:

 8 Általános,

büntetlen előélet, cselekvőképesség, erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

szociális gondozói végzettség

Elvárt kompetenciák:

empátia, tolerancia, problémakezelés, jó kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 motivációs levél, szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gali Melinda nyújt, a 06-20/509-33-60 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  Elektronikus úton Jülekné Zsóri Anikó csoportvezető részére a napraforgo.klub@szocszolg22.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Önéletrajzok beérkezését követően kéttagú bizottság, majd személyes meghallgatás

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye és ideje:

 budafokteteny,hu - 2018. január 2.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szocszolg22.hu honlapon szerezhet.

Önéletrajz