tanár (technika-napközi)


Dél-Budai Tankerületi Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Budafoki Herman Ottó Általános Iskola tanár (technika-napközi)

Dél-Budai Tankerületi Központ

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

 

pályázatot hirdet

 

Budafoki Herman Ottó Általános Iskola

 

tanár (technika-napközi)

 

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

 

Részmunkaidő, heti 20 órás

 

A munkavégzés helye:

 

Budapest, 1222 , Dévény utca 62.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 

A pedagógus felelősséggel és önállóan a tanulók nevelése érdekében végzi munkáját.

 

Illetmény és juttatások:

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelés intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 

 • Főiskola, technika szakos tanár,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • Felhasználói szintű informatikai ismeretek,

 

 • ECDL

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

 

 • informatikai

 

 • kézműves

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 • fényképes szakmai önéletrajz,

 

 • motivációs levél,

 

 • végzettséget igazoló okiratok másolata,

 

 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

 

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági igazolvány a büntetlen előélet igazolására valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem tesz

 

lehetővé.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 24. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

 • Postai úton, a pályázatnak a Dél-Budai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1222 Budapest (Budafoki Herman Ottó Általános Iskola), Pannónia utca 50. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő

  azonosító számot: TK/196/01223-4/2018 , valamint a munkakör megnevezését: tanár (technika-napközi).

   

  vagy

   

 • Elektronikus úton Vitéz Gyula József intézményvezető részére a igherman@hawk.hu E-mail címen keresztül

   

  A pályázat elbírálásának módja, rendje:

   

  A munkáltató eredménytelennek is nyilváníthatja a pályázatot.

   

  A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 1.

   

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

   

  A Kjt. 21/A. § (2) bekezdése szerint a munkáltató 4 hónap próbaidőt köt ki.

   

  A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 20.

   

   

  A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

   


  Önéletrajz