Terápiás segítőBudapest XXII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálat

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

XXII. ker. Önk. Szociális Szolgálata
Nappali Hangulat Lélekvédő Klub

terápiás segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1224, XII utca 28.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gondozott mentális / pszichés állapotának fejlesztése, karbantartása. Kulturális és szabadidős programok szervezése. Terápiás, készségfejlesztő, önismereti csoportokat szervez és vezetésében részt vesz. Egyéni esetkezelés, dokumentáció vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

    Középfokú képesítés, szociális munkás, pszichiátriai gondozó, mentálhigiénikus,

           büntetlen előélet, cselekvőképesség, erkölcsi bizonyítvány

Elvárt kompetenciák:

 empátia, tolerancia, problémakezelés, jó kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 motivációs levél, szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gali Melinda nyújt, a 06-20/509-33-60 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Halászné Furka Éva csoportvezető részére a naha@szocszolg22.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Önéletrajzok beérkezését követően kéttagú bizottság, majd személyes meghallgatás

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye és ideje:

 budafokteteny,hu - 2017. november 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szocszolg22.hu honlapon szerezhet.

Önéletrajz