TERÁPIÁS MUNKATÁRS


Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálata pályázatot hirdet terápiás munkatárs munkakör betöltésére.

Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálata

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

XXII. ker. Önk. Szociális Szolgálata
Napraforgó Fogyatékosok Klubja

terápiás munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2-3 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Budapest, 1221, Köd utca 2-4.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Kliensek fejlesztése, szinten tartása Egyéni fejlesztési tervek készítése, felülvizsgálata Foglalkozások vezetése Szabadidős, kulturális és integrált programok szervezése és lebonyolítása Adminisztrációs feladatok végzése Megteremti és fenntartja a fogyatékos személyek számára az esztétikus, tiszta és biztonságos környezetet Fogadja és felügyeli a gondjaira bízott gondozottakat Szükség esetén végzi a gondozási feladatokat

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, és további önkormányzati keresetkiegészítés bruttó 30.000 Ft/hó szakképzettség esetén.  

                       

Pályázati feltételek:

Végzettség szintje: felsőfokú végzettség

Szakirány/képesítés: gyógypedagógus, mentálhigiénikus

büntetlen előélet, cselekvőképesség, erkölcsi bizonyítvány

 

Elvárt kompetenciák:

empátia, tolerancia, problémakezelés, jó kommunikációs készség,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 motivációs levél, szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gali Melinda nyújt, a 06-20/509-33-60 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Jülekné Zsóri Anikó klubvezető részére a napraforgo.klub@szocszolg22.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Önéletrajzok beérkezését követően kéttagú bizottság, majd személyes meghallgatás

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye és ideje:

budafokteteny,hu - 2018. augusztus 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szocszolg22.hu honlapon szerezhet.

 

Önéletrajz