VÁROSÉPÍTÉSI ÜGYINTÉZŐ


Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzat Jegyzője pályázatot ír ki VÁROSÉPÍTÉSI ÜGYINTÉZŐ MUNKAKÖR betöltésére

 

 

Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzat Jegyzője

pályázatot ír ki

 

VÁROSÉPÍTÉSI ÜGYINTÉZŐ MUNKAKÖR

betöltésére

 

BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR:

Határozatlan időre szóló köztisztviselői kinevezés a Főépítészi és Városrendezési Irodán városépítési ügyintéző munkakörbe.

 

FELADATOK

Főbb feladatok:

 

 • Településképi véleményezési eljárással kapcsolatos ügyintézői feladatok ellátása: a benyújtott tervek műszaki ellenőrzése, hiánypótlással kapcsolatos ügyek intézése, a tervek opponálásával kapcsolatos egyeztetési, koordinációs feladatok elvégzése, főépítészi szakmai állásfoglalások, településképi véleményezések tervezetének elkészítése, azt ÉTDR rendszerben a településképi véleményezések adminisztrálása.
 • Tervtanács adminisztratív feladatainak ellátása, ülések összehívásának megszervezése, társirodákkal történő egyeztetések bonyolítása, az ülések részletes nyilvántartása, szakmai állásfoglalások előkészítése. Amennyiben szükséges, a tervtanácsi ülésen a napirendi pont kezdetén az adott megtárgyalandó tervet bemutatja.
 • A kötelező főépítészi szakmai konzultációk előkészítése, a benyújtott műszaki dokumentációk, munkarészek meglétének ellenőrzése, előzetes szakmai vizsgálata.
 • Részvétel a kötelező főépítészi szakmai konzultációkon, továbbá a nem kötelező, építészi tárgyú főépítészi konzultációkon.
 • Emlékeztető tervezetek elkészítése a kötelező főépítészi szakmai konzultációkról.
 • Településképi bejelentés keretében főépítészi szakmai véleményezést igénylő ügyekben szakmai állásfoglalás előkészítése.
 • Részvétel a településképi rendelet, arculati kézikönyv felülvizsgálatának koordinálásában.
 • Személyes ügyfélfogadás keretében vagy levélben szakmai tájékoztatást ad az építtetők és tervezők részére a településrendezési terv, helyi építési szabályzat készítésének céljáról, folyamatáról, a folyamatban lévő tervmódosításokról,  az ingatlanok jogszabályok szerinti építési övezeti besorolásáról, ingatlanok beépíthetőségéről, szabályozási határértékeiről,  telekalakítási kérdésekről, lehetőségekről.
 • Részvétel a kulturális örökség védelmével kapcsolatos feladatok ellátásában, nyilvántartásának vezetésében.
 • Részvétel a településrendezési szerződések előkészítésében, nyilvántartásában, a szakirodák együttműködésével megvalósulásuk nyomon követésében.
 • Részvétel építészeti tervpályázatok lebonyolításában.
 • Városfejlesztési marketing program kidolgozása és koordinálása,
 • Kerületi nagyberuházások fejlesztésének előkészítésének koordinálásában való részvétel,
 • Építészeti, városépítészeti tanulmánytervek elkészítésének koordinálása,
 • Építészeti nívódíj pályázattal kapcsolatos feladatok ellátása,
 • Közreműködés a városrehabilitációs és egyéb pályázati projektek előkészítésében.
 • Az önkormányzat kommunikációs munkájába kapcsolódva, a főépítészi iroda kommunikációs feladatainak előkészítése:
  • A főépítészi iroda szempontjából releváns média tartalmak nyomon követése
  • Az önkormányzat kommunikációs munkájába kapcsolódva, a főépítészi iroda munkájának „social media” és média megjelenéseinek támogatása
  • Az önkormányzat kommunikációs munkájába kapcsolódva, a főépítészi iroda munkájához tartozó kiadványok megvalósításának támogatása
  • A főépítész munkájával összefüggő előadások, bemutatók igényes előkészítése
  • Egyéb főépítészi kommunikációs feladatok támogatása
 • Az irodavezető és/vagy csoportvezető megbízásából előkészítőként eseti jelleggel közreműködik az alábbi feladatokban:
  • Kerületfejlesztési koncepció, Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozásának koordinálása, egyeztetése, időszakos felülvizsgálatának a lebonyolításában.
  • Településrendezési eszközök eseti és átfogó felülvizsgálatának előkészítése, problémalista vezetése, valamint a terv készíttetésének, lakossági,- társadalmi, hatósági egyeztetésének, a terv jóváhagyásának koordinálásában, részvétel a közbeszerzés műszaki tartalmának meghatározásában, településrendezési eszközökkel kapcsolatos megkeresések megválaszolásában.
  • Fővárosi településrendezési eszközök módosításának előkészítésében.
  • Településrendezési tervek előkészítését szolgáló tanulmányok, tanulmánytervek kidolgozásával, véleményezésével kapcsolatos feladatok ellátásában.
  • Részvétel vasút és főúthálózati valamint kerékpárút hálózati tervek véleményezésében.

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnök végzettség,
 • minimum két év releváns szakmai tapasztalat,
 • számítástechnikai programok felhasználói szintű ismerete

 

PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNÁL ELŐNYT JELENT:

 • kiadványszerkesztő programok ismerete

 

ELVÁRT KOMPETENCIÁK:

 • kiemelkedő kommunikációs és szervezőképesség,
 • átlagon felüli írásos és szóbeli kifejezőkészség,
 • önálló, precíz, pontos, felelősségteljes munkavégzés,
 • terhelhetőség

A PÁLYÁZAT TARTALMAZZA:

 • a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott formátumú önéletrajzot. Az önéletrajz minta letölthető a www.budafokteteny.hu honlap/ügyintézés/állásajánlatok címszó alatt a pályázatra kattintva. Az önéletrajz formátum használata jogszabály alapján kötelező.
 • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okirat másolatát.

 

A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

 

Illetmény, egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről szóló 3/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet alapján.

 

A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázati határidőt követő 15 napon belül a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg. A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót értesítjük a pályázat eredményéről.

 

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázatokat 2019. április 15-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „városépítési ügyintéző” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.hu

 

ÖNÉLETRAJZ