VÁROSRENDEZÉSI ÜGYINTÉZŐ


Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzat Jegyzője pályázatot ír ki VÁROSRENDEZÉSI ÜGYINTÉZŐ MUNKAKÖR betöltésére

 

 

Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzat Jegyzője

pályázatot ír ki

VÁROSRENDEZÉSI ÜGYINTÉZŐ MUNKAKÖR

betöltésére

 

BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR:

Határozatlan időre szóló köztisztviselői kinevezés a Főépítészi és Városrendezési Irodán városrendezési ügyintéző munkakörben.

 

FELADATOK

Főbb feladatok:

 • Részvétel a Kerületfejlesztési koncepció, Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozásának koordinálásában, egyeztetésében,
 • településrendezési eszközök eseti és átfogó felülvizsgálatának előkészítése, a terv készíttetésének, lakossági,- társadalmi, hatósági egyeztetésének, a terv jóváhagyásának koordinálása, részvétel a közbeszerzés műszaki tartalmának meghatározásában,
 • szomszédos települések, kerületek, a főváros településrendezési eszközeinek valamint, megyei és az országos hatályú településrendezést érintő rendeletek véleményezésének előkészítése,
 • szakmai tájékoztatás adása építtetők és tervezők részére a településrendezési terv, helyi építési szabályzat készítésének céljáról, folyamatáról, a folyamatban lévő tervmódosításokról,  az ingatlanok jogszabályok szerinti építési övezeti besorolásáról, ingatlanok beépíthetőségéről, szabályozási határértékeiről,  telekalakítási kérdésekről, lehetőségekről, mind szóban, mind írásban
 • hivatalon belüli megkeresésekre az irodát érintő válaszok megfogalmazása,
 • részvétel az ügyfélfogadásban, főépítészi konzultációkon,
 • részével a településrendezési szerződések előkészítésében,
 • a feladatkörhöz tartozó ügyekben feljegyzések, vezetői döntések, valamint bizottsági és képviselő-testületi előterjesztések előkészítése,
 • településképi véleményezési eljárással, településképi bejelentési eljárással kapcsolatos feladatok ellátása,
 • kulturális örökség védelmével kapcsolatos feladatok ellátása,
 • vasút és főhálózati valamint kerékpárút hálózati tervek véleményezésében részvétel

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnök végzettség

 

A PÁLYÁZAT TARTALMAZZA:

 • a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott formátumú önéletrajzot. Az önéletrajz minta letölthető a www.budafokteteny.hu honlap/ügyintézés/állásajánlatok címszó alatt a pályázatra kattintva. Az önéletrajz formátum használata jogszabály alapján kötelező.
 • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okirat másolatát.

 

A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

 

Illetmény, egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről szóló 3/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet alapján.

 

A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázati határidőt követő 15 napon belül a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg. A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót értesítjük a pályázat eredményéről.

 

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázatokat 2018. november 15-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „városrendezési ügyintéző” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.hu

Önéletrajz