Védőnői Szolgálat Intézményvezető


Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete aVédőnői Szolgálat 22. intézményvezető

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete

a

Védőnői Szolgálat 22.

intézményvezető

álláshelyének betöltésére az alábbi pályázatot írja ki.

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B.§ (1) bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet intézményvezető munkakör ellátására, határozatlan idejű területi védőnő munkakörbe történő közalkalmazotti kinevezéssel, és határozott idejű magasabb vezetői megbízással.

A magasabb vezetői megbízás határozott időre 2018. december 1-jétől 2023. november 30-ig  szól.

Az intézmény neve, a munkavégzés helye:

Védőnői Szolgálat 22. (székhely: 1221 Budapest, Káldor Adolf utca 5-9.)

 

Az intézmény tevékenységi köre: a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet, és az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendeletben meghatározott szakmai feladatok ellátása, valamint közreműködés azok végrehajtásában.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendeletben meghatározottak.

Az intézményvezető feladatai: Az intézmény államháztartási és szakági jogszabályok szerinti irányítása, vezetése.

Pályázati feltételek:

 • a Kjt. 20. § (2), (2c)-(2e) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • főiskolai szintű védőnői végzettség,
 • legalább 10 év szakmai gyakorlat.

 

Elvárt kompetenciák:

 

 • kiemelkedő kommunikációs és szervezőképesség,
 • átlagon felüli írásos és szóbeli kifejezőkészség,
 • empatikus konfliktuskezelési képesség,
 • csapatszellem képességének kialakítása és fenntartása,
 • döntési képesség.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó részletes szakmai életrajzát,
 • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratának/okiratainak másolatát,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy esetében nem állnak fenn a Kjt. 20. §-ának (2c)-(2e) bekezdéseiben rögzített kizáró okok.

 

A kinevezés és vezetői megbízás feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása, nyilatkozat arról, hogy esetében nem állnak fenn a Kjt. 20. §-ának (2c)-(2e) bekezdéseiben rögzített kizáró okok, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálás módja, rendje: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének döntése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-ában foglaltak alapján.

Az állás betölthető: 2018. december 1-jei kezdőnappal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 13.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első Képviselő-testületi ülésen.

Illetmény: a Kjt, valamint annak az egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai alapján.

A pályázatokat a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatala Humánpolitikai Csoportjához „Védőnői Szolgálat 22. intézményvezető” jeligével lehet benyújtani az alábbi postai vagy e-mail címre:

postai cím: 1221 Budapest, Városház tér 11.

e-mail: palyazat@bp22.hu

 

A pályázat szakmai tartalmával kapcsolatban további felvilágosítás kérhető dr. Patócs Andreától, a Humánszolgáltatási Iroda vezetőjétől a 06-1-229-2611/115-ös telefonszámon.

Önéletrajz