Hírek

Adózási információk
Hamarosan a postaládákba kerülnek a helyi adók és a gépjárműadó megfizetéséről szóló küldemények. Fontos tudni, hogy adóügyeink nagy részét már online is intézhetjük. Az önkormányzat adóhatóságának tájékoztatója.
2019-02-21

Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy február végén, március elején postaládáikba kerülnek a helyi adók és a gépjárműadó megfizetéséről szóló küldemények. Az adószámla-kivonatból részletesen tájékozódhatnak az önkormányzatnak megfizetendő 2019. évi adóelőírásaikról és esetleges hátralékukról.

A küldemény tartalmazza az adónemenkénti egyenlegeket, továbbá az esedékes adók megfizetéséhez szükséges készpénz-átutalási megbízásokat (csekkeket). A küldemény egyes adózóknál gépjárműadó adónemben határozato(ka)t is tartalmaz (adókötelezettség keletkezése vagy az adókötelezettségben történt változás miatt). Az adófizetés 2019. I. féléves határideje a helyi adók és a gépjárműadó esetében: 2019. március 18.

Az adóbefizetések teljesíthetők a mellékelt csekk(ek)en, átutalással, QR-kód segítségével az iCsekk telefonos alkalmazáson keresztül vagy az https://budafokteteny.eado.hu  oldalon, bankkártyás fizetéssel.

Az elmaradt adófizetés nem csak késedelmi pótlékot, hanem adóvégrehajtást is vonhat maga után!

Az előző évhez hasonlóan már nem postázunk értesítőt a gazdálkodó szervezeteknek, mivel nekik a cégkapus tárhelyüket kell használni. Részükre elektronikus úton küldjük meg az adószámla-kivonatot.

Ingatlan-tulajdonosok figyelmébe:

Önkormányzatunk illetékességi területén a következő helyi adók vannak:

  • A lakástulajdonok, lakásbérlemények után a magánszemélyek kommunális adója
  • A nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (pl.garázs) után, valamint a cégek által tulajdonolt lakás után építményadó,
  • A telkek után telekadó, mely alól a magánszemély külterületen elhelyezkedő, üzleti célt nem szolgáló telke adómentes.

Az adó alanya az, aki az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlan bejegyzett tulajdonosa (vagyoni értékű jog jogosítottja) az adóév első napján.

A helyiadó-kötelezettséget érintő változást 15 napon belül az adóalanynak adatbejelentés (korábbi nevén: adóbevallás) benyújtásával kell jeleznie.

Amennyiben az adóztatott adótárgyat időközben eladták, és ezt korábban még nem jelentették be, kérjük, mielőbb tegyék meg az adókötelezettség megszüntetése érdekében!

Valamennyi eljárás kezdeményezhető elektronikus úton (pl. ingatlan vásárlásának vagy eladásának bejelentése), így kényelmesen, bármikor és sorban állás nélkül intézheti adóügyeit!

A talajterhelési díj azt a kibocsátót terheli, aki a rendelkezésre álló közcsatornára nem kötött rá, és egyedi szennyvízelhelyezést (ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is) alkalmaz. A díj önbevalláson alapul, a 2018. évi talajterhelési díjról szóló bevallás és a befizetés határideje 2019. április 1. A bevallás elmaradása esetén az adóhatóság mulasztási bírságot szabhat ki, továbbá adóellenőrzési eljárást folytathat le.

2018-tól a https://budafokteteny.eado.hu oldalon ügyfélkapus bejelentkezés nélkül elérhető az eseti befizetés, a kiküldött csekk(ek) adatai segítségével. Az ügyfélkapus bejelentkezést követő regisztrációval, majd a meghatalmazás kiválasztásával (pl. az adózó magánszemély saját nevében kíván eljárni) egyéb funkciók is elérhetővé válnak, így a számlaegyenlegek és a korábbi bevallások, adatbejelentések adattartalmát is nyomon lehet követni. Az internetes felület 2019. április végétől megújul, az elektronikus felületre bejelentkezett adózókat erről külön értesíteni fogjuk.

A kerület honlapján (http://budafokteteny.hu/ugyintezes/adougyi-iroda) a fenti ügyekről részletesebb tájékoztatást nyújtunk, továbbá megtalálhatóak a bevallásokhoz, adatbejelentésekhez, kérelmekhez szükséges nyomtatványok, tájékoztatók is.

További információkhoz a 06-1/229-2611 központi számon a 150, 184, 185, 209 mellékeken, illetőleg az adougyiiroda@bp22.hu e-mail címen juthat, a változás-bejelentését ezen felül a https://epapir.gov.hu vagy a https://budafokteteny.eado.hu oldalakon keresztül is megteheti.

 

Budafok -Tétény Budapest XXII. kerületi
Önkormányzat Adóhatósága