Hírek

Kiküldték a csekkeket - panaszkodnak a talajterhelési díj miatt
A környezetterhelési díjról szóló törvény alapján 2005-től, talajterhelési díjat kell fizetni annak a személynek, illetve szervezetnek, aki a kiépített közcsatornára nem kötött rá és egyedi szennyvízelhelyezést alkalmaz.
2013-02-21

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján 2005-től, talajterhelési díjat kell fizetni annak a személynek, illetve szervezetnek, aki/amely a műszakilag rendelkezésére álló, kiépített közcsatornára nem kötött rá és egyedi szennyvízelhelyezést alkalmaz. A díj mértékét, a díjalap kiszámításának módját törvény határozza meg, e tekintetben nincs szabályozási lehetősége az önkormányzatnak. A díj mértékét, a díjalap kiszámításának módját törvény határozza meg, e tekintetben nincs szabályozási lehetősége az önkormányzatnak.

Mindannyiunk érdeke, hogy a szennyvizet ne a talajba engedjék, hanem a csatornába! A díjkötelezettség bevezetésének célja a rendelkezésre álló közcsatornára való rákötés ösztönzése, ezáltal a környezet és a természet védelme, terhelésének mérséklése. Nyolc év türelmi időt kaptak az érdekeltek, ez járt le most. A törvény szerint a díj mértéke évről évre fokozatosan növekedett és a bevezetést követő 8. évtől, vagyis 2012-től a korábbi 120 Ft/m3 helyett 1200 Ft/m3 lett.

A talajterhelési díjból származó bevételeket az önkormányzat környezetvédelmi célokra fordítja. Többek közt ebből az alapból finanszírozva a 47/1995. (XII.18.) Ör. sz. rendelet alapján eljárva évente pályázatot ír ki a kerület közigazgatási területén megvalósuló, ingatlanon belüli szennyvízcsatorna-bekötővezeték létesítési költségeinek támogatására.

Annak tehát, aki önerőből nem képes a csatornára való rákötést megoldani, és így a talajterhelési díjtól szabadulni, azt tanácsoljuk, hogy figyelje az általában nyári időszakban megjelenő pályázati kiírásunkat, amely a Városházi Híradóban, illetve az önkormányzat honlapján is megjelenik évről évre.

A törvényi rendelkezések szerint a talajterhelési díj bevallása, megállapítása és megfizetése a díjkötelezettséggel érintett személy (vízfogyasztó) kötelessége, aminek minden év március 31-ig, az önadózás szabályai szerint kell eleget tennie (bevallani, kiszámítani és befizetni). Ehhez bővebb információkhoz és bevallás nyomtatványhoz az önkormányzat www.bp22.hu honlapján, az adóügyi iroda tájékoztatójából jut hozzá.

Miután a Hivatal adóügyi irodája a napokban kiküldte az érintettek részére a bevallásokat és a díj megfizetéséhez szükséges csekket, azt tapasztaltuk, hogy a változás kapcsán néhányan az önkormányzati vezetőket keresték fel, náluk próbáltak az ügyükben tájékoztatást vagy segítséget kérni. Mivel a díjkötelezettséggel kapcsolatos minden eljárás adóhatósági ügykörbe tartozik, ezért arra kérünk minden érintettet, hogy a díj bevallásával, megfizetésével kapcsolatos problémákkal az adóügyi irodát keressék fel ügyfélfogadási időben, itt juthatnak hozzá a részükre segítséget jelentő szakmai információhoz.

Önkormányzati adóhatóság