Hírek

Ebben az évben is válasszunk kerületi iskolát!
Intézményeink bemutatkozó sorainak alapos tanulmányozása is segít a választásban. A kerületben április 8-án ás 9-én lesz beíratkozás.
2013-03-19


" A kultúrpolitika hosszú lejáratú váltó. Nekünk olyan nemzedéket kell ma felnevelnünk, amely húsz év múlva megállja a versenyt az akkori más nemzetek generációival."

Klebelsberg Kunó

Tisztelt Szülők!

Napjainkban a közoktatás korszerűsítése nemcsak országos szinten vált központi kérdéssé, hanem a lakosság figyelmének középpontjába is került, hiszen a jövő nemzedékének a sorsáról, képzéséről van szó.

Önök előtt is ismert, hogy 2013. január 1-jétől az iskolák fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül az állam, működtetője a XXII. kerületben az önkormányzat.

Az alábbiakban a beiratkozással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról kívánjuk a kedves szülőket tájékoztatni, és gyermekük iskolába lépését megkönnyíteni.

A szülők jogos elvárása, hogy a közoktatásba bekapcsolódó gyermekeik színvonalas, a jövőjüket megalapozó intézmények tanulói lehessenek, tehetségüknek, szülői elképzeléseiknek megfelelő iskolát választhassanak. A tankerület célja a nevelés-oktatás terén az, hogy iskoláinkból harmonikus személyiségű, polgári értékrendet képviselő, befogadó és versenyképes tudással, képességekkel rendelkező fiatalok kerüljenek ki.

Általános tudnivalók

Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelésben-oktatásban részt venni, tankötelességét teljesíteni. A köznevelésről szóló, 2011. évi CXC. tv. 45. §-a értelmében a 2013/2014-as tanévben tanköteles az a gyermek, aki az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, és 2013. augusztus 31-ig a hatodik életévét betölti.

A gyermekek iskolai nevelésre-oktatásra felkészítését, előkészítését az óvoda végzi. A gyermek a hatodik életéve után csak akkor maradhat az óvodában, ha augusztus 31-e után töltötte be a hatodik életévét, vagy nem érte el az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget. A nevelési tanácsadó, illetve a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a gyermek addig maradhat az óvodában, ameddig eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget. A szakértői vélemény elkészítését a szülőnek kell kezdeményeznie. Az óvodai nevelés meghosszabbításával az óvoda nevelőtestületének is egyet kell értenie.

A tankötelezettség kezdetéről az iskola igazgatója dönt. A megalapozott döntéshez szükséges véleményt az óvodától, illetve - ha a gyermek nem járt óvodába vagy óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra felkészítő foglalkozásra - a nevelési tanácsadótól kell beszerezni arról, hogy a gyermek az iskola kezdéséhez szükséges fejlettséget elérte.

A beiratkozás időpontja valamennyi iskolában: 2013. április 8. (hétfő) 8-18 óráig, 2013. április 9. (kedd) 8-18 óráig.

A szülő a meghirdetett időpontban köteles gyermekét beíratni a lakóhelye szerint illetékes körzeti vagy választott iskolába, ellenkező esetben szabálysértést követ el.

Az iskolai körzetekről tájékoztatást adnak az óvodák, az iskolák, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tankerületi irodája és az önkormányzat honlapja.

Beiratkozáskor a következő dokumentumokat kell bemutatni:

a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát)

az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget tanúsító igazolást.

A gyermek felvételéről az iskola igazgatója dönt, a döntésről értesíti a szülőt vagy gondviselőt, valamint az óvodát.

Fontos tudni, hogy azt a gyermeket is be kell jelenteni a körzetileg illetékes iskolában, aki bár tanköteles, de még egy évig az óvodában marad.

Azoknak a szülőknek, akik nem az állam által fenntartott általános iskolába kívánják beíratni gyermeküket, ugyancsak a beiratkozás szabályai szerint kell eljárniuk.

Az érdeklődő szülők részére felvilágosítást nyújtanak az iskolák, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tankerületi irodája:

??gyintéző: Kuruczné Domaházi Margit tanügyi referens

Telefon: 229-2611/179. mellék.

A törvény biztosítja a szabad iskolaválasztás jogát, de figyelembe kell venni azt is, hogy a tanulócsoportok létszáma és az intézmények férőhelyeinek száma korlátozott. A körzeti iskola elsősorban a körzetében lakó gyermekeket veszi fel. Amennyiben másik iskolát választottak, ezt a körzeti iskolában jelezni kell.

Az iskoláskor kezdete nagy változást jelent minden kisgyermek életében. Mindenki azt szeretné, ha gyermekét örömteli érzés kísérné hosszú éveken keresztül, és az iskola első napjától az utolsóig szeretne iskolába járni, jól érezné magát a közösségben, kibontakozna, fejlődne az iskolai élete során. Ezért nagyon fontos, felelősségteljes feladata a szülőknek az iskolaválasztás.

A választáskor célszerű a következőket mérlegelni: a választott iskola megközelíthetősége, a gyermek életkorának és fejlettségének megfelelő megterhelés mértéke, a választott iskolával kialakult korábbi kapcsolat.

Az iskoláink bemutatkozó sorainak alapos áttanulmányozása segít a választásban. Intézményeink gazdag kínálatot nyújtanak pedagógiai programjaikban a különböző műveltségi igények kielégítésére. Tankerületünk tanítói nagy gondot fordítanak arra, hogy megkönnyítsék az óvodából az iskolába való átmenetet. A zökkenőmentes beilleszkedés azért fontos, mert a gyermek egész iskolai és későbbi életének is meghatározó tényezője lehet.

Bízom benne, hogy intézményeink bemutatkozása segíteni fogja Önöket a helyes döntésben.

Gyermekeiknek és a pedagógusainknak sok sikert, eredményes iskolakezdést és munkát kívánok.

Fáykissné Marillai Zsuzsa tankerületi igazgató, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ