Hírek

A hit- és erkölcstan oktatás szükségességéről
Budafok-Tétény történelmi felekezeteinek nyílt levele a szülőkhöz.
2013-03-26

2013-tól megváltozik az iskolai hitoktatás helyzete, mivel órarendszerűen beépíthető lesz a tanítás rendjébe. Számos kérdést kell megoldani, ami a körülményeket illeti, és ehhez kölcsönös jóindulat és együttműködési készség szükséges. Ezekről még bizonyára sokat fogunk tanakodni. Most elsősorban a szülőkhöz szeretnék fordulni, mivel a döntés az ő kezükben van. Mi az, amit legjobb meggyőződésünk szerint át kell adni gyermekeinknek? A klasszikus test-lélek-szellem rendjében szeretnék erről néhány dolgot mondani.

Az egyház a hívők közössége, látható közösség, elsősorban a tagok alkotják és nem a hierarchia vagy az intézmények. Számos kisebb-nagyobb közösségből áll. Az oda tartozás a személyiség stabilitását jelenti, önazonosságának világos és meghatározó eleme.

A megtartás, egymás segítése, megkeresése természetes velejárója a közösségnek egy életen át. A gyülekezeti lét életforma is, az azonosulás a közösséggel nem egyszerűen tantétel, hanem részvétel is. Ide tartozik az a mérhetetlen kulturális kincs is, ami európai mivoltunk lényegét adja, olyan kulcs, amely nélkül nem léphetünk be saját kincsesházunkba.

A lelki oldal hangsúlyozásával elsősorban a gazdag, érzelmileg is sokszínű, empatikus személyiségre gondolok, aki a maga lelki gazdagságával, sokakat gazdagító családi, közösségi, társadalmi létével példa tud lenni az újabb generációk számára.

A szellemi vonatkozása pedig az egyház hite és évezredes tapasztalata szerint olyan Isten- és emberismeret, ami az Úr Jézus Krisztusban szemlélhető. Ez nem valami elvont, nehezen érthető ismeretanyag, hanem nemzedékek sokasága gyakorlati módon próbálta ki ezt az utat, csiszolta gyémántkeménységűre, s mint maradandó kincset adja tovább ma is.

Végül és nem mellékesen, a legfontosabbat kapja a gyermek egy életre: megtanul elcsendesedni, önvizsgálatot tartani, különbséget tenni, önmaga és mások belső világát tisztelni, hogy a hitnek, reménységnek és szeretetnek soha el nem fogyó erői által járja végig a saját elrendelt útját.

A mi látásunk szerint egy lehetőséget kaptak a közösségek. Nem az intézményes egyház akar jelen lenni, hanem a keresztyén/keresztény szülők kérik gyermekük alapos hit- és erkölcstani oktatását. Most adatik ez a lehetőség, éljünk vele!

A budafoki történelmi felekezetek nevében

Nagy Péter lelkész

2013.03.25.