Hírek

Miniprojekt pályázat
Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzata pályázatot ír ki, melynek célja, hogy a Nagytétény területén működő vagy Nagytétényben is aktív, kerületi székhellyel rendelkező nonprofit szervezetek forráshoz juthassanak olyan rendezvények, események megszervezéséhez, amelyek a
2012-08-27

Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzata pályázatot ír ki, melynek célja, hogy a Nagytétény területén működő vagy Nagytétényben is aktív, kerületi székhellyel rendelkező nonprofit szervezetek forráshoz juthassanak olyan rendezvények, események megszervezéséhez, amelyek a "Nagytétény központ komplex rehabilitációja" projekt területéhez, tematikájához közvetlenül kötődnek.

Az önkormányzat, közvetett támogatás formájában 12700000Ft-ot szán erre a célra. Egy szervezet egy projektben minimum 250000, legfeljebb 1000000Ft-ot igényelhet,vissza nem térítendő támogatásformájában, ugyanakkor egy szervezet legfeljebb három különböző projektjéhez kaphat támogatást.

E rendezvényekkel kapcsolatos elvárás (legalább egynek kell teljesülnie), hogy segítsék elő a projekt eredményeinek népszerűsítését a helyiek körében, élesszenek fel korábbi hagyományokat, erősítsék a helyi identitástudatot. Tudatosítsák a létrejövő új közterek, intézmények majdani használóiban, hogy azok közös tulajdont képeznek, amelynek állagmegőrzéséért rendeltetésszerű használattal elsősorban ők felelősek.Nem támogatható olyan rendezvény vagy esemény, amelyet az elmúlt öt évben már megszerveztek.

A jobb tervezhetőség érdekében a pályázat kiírása és benyújtása két szakaszban történik.

A pályázat benyújtására 2012. augusztus 29-e és 2012. szeptember 29-e között van lehetőség, legutolsó határideje: 2012. szeptember 29.

A miniprojekt pályázattal kapcsolatos további információk és a benyújtásához szükséges űrlap awww.bp22.hu/civilpalyazatinternetes címen érhető el.

A projekttel kapcsolatban írásban anagytetenyiminiprojekt@bp22.hue-mail címen lehet érdeklődni.