Hírek

Ebösszeírás - Videóval frissítve!
Az állatok védelméről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § előírása szerint Budafok-Tétény önkormányzatának három évente legalább egyszeri alkalommal kötelessége összeírni a kerületben tartott ebeket, amely 2020. évben ismételten esedékes.
2020-02-12

Erre az ebrendészeti feladatok ellátása érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi fontossága miatt van szükség.

Kérem a kutyatulajdonosokat, kutyatartókat, hogy az önkormányzat honlapján (Ebösszeíró adatlap) a Polgármesteri Hivatal portáján, illetve a kerületi állatorvosi rendelőkben megtalálható nyomtatvány (Adatlap) kitöltésével és leadásával 2020. március 31-ig a XXII. kerületben tartott ebek adatairól nyilatkozni szíveskedjenek!

Ezúton is felhívjuk az ebtartók, illetve ebtulajdonosok figyelmét arra, hogy 2013. január 1. napjától négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért kérjük, hogy a még meg nem jelölt ebeket szíveskedjenek állatorvosnál megjelöltetni.

Az adatlapokat legkésőbb 2020. március 31-ig lehet leadni az alábbi módokon:

  • Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Csoportjánál (fsz. 9-as iroda);
  • Hivatalunk Szociális Ellátási Csoportjánál (cím: 1225 Budapest, Nagytétényi út 264.);
  • elküldhető a 1775 Budafok 1., Pf. 109. levelezési címre;
  • faxon a 229-2664-es számra;
  • e-mailben a borbase@bp22.hu címre;
  • Budapest Főváros Kormányhivatal XXII. kerületi Hivatalában;
  • a kerületi állatorvosi rendelőkben kihelyezett gyűjtődobozokba.

Az adatszolgáltatás a törvény 42/B. § (5) bekezdése alapján kötelező! Tájékoztatom a T. Kutyatulajdonosokat, hogy a korábbi ebösszeíráskor (2016.) bejelentett ebeket ismételten be kell jelenteni.

Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) kormányrendelet alapján természetes személy esetén 30 000 forint, jogi személy és más gazdálkodó szervezet esetén 90 000 forint állatvédelmi bírsággal büntethető.

Amennyiben az ebösszeírással kapcsolatban bármilyen kérdésük vagy észrevételük merülne fel, kérem, hogy keressék az Általános Igazgatási Csoport vezetőjét (Borbás Erika, 1221 Bp., Városház tér 11. földszint 8-as iroda: 229-26-11/169 mellék, e-mail: borbase@bp22.hu).


Tisztelettel:
dr. Szántó János jegyző