Hírek

Felhívás partnerségi egyeztetésre
A Campona bevásárlóközpont fejlesztése a Kerületi Építési Szabályzat módosítását igényli, melyhez kapcsolódóan írásban és lakossági fórumon is várják a partnerek véleményeit.
2018-05-15

A Campona bevásárlóközpont tulajdonosa a létesítmény felújítását és újrapozícionálását tervezi, mely KÉSZ módosítását igényli. A módosító rendelet tervezete tartalmazza - többek között - az építési telek kialakítható legnagyobb terepszint feletti beépítettségének kismértékű növelését, az építési hely határának módosítását, az építési telek kialakítható legkisebb zöldfelületének csökkentését, a parkolási szabályok módosítását. A beruházó módosítás elfogadását követően a fejlesztéshez kapcsolódón jelentős mértékű zöldfelület felújítást finanszíroz a kerület más részén a fejlesztési terület közelében. A beruházáshoz kapcsolódóan a tervek szerint a területen kiemelt minőségű, bárki számára ingyenesen használható, közhasználatú parkot, zöldtetőt, zöldhomlokzatot, vízfelületet létesít.

A tervjavaslat – nagy terjedelme miatt - a partnerségi egyeztetés dokumentumtárában a http://budafokteteny.hu/onkormanyzat/partnersegi-egyeztetes internetes oldalon vagy személyesen a Hivatal Főépítészi és Városrendezési Irodáján tekinthető meg.

Az önkormányzat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 21/2017 (02.27.) számú rendelete alapján kéri a partnerségi egyeztetésben résztvevőket, hogy a fent ismertetett módosításokkal kapcsolatban a partnerségi egyeztetésben rögzített szabályok szerint legkésőbb 2018. május 30-ig tegyék meg javaslataikat, észrevételeiket, az alábbi elérhetőségeken:

  • írásban a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatala Főépítészi es Városrendezési Irodájának címezve (1221 Budapest, Városház tér 11.) vagy
  • elektronikus levélben a devaiz@bp22.hu címre küldve.

A témában 2018. május 22-én, 16 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében lakossági fórumot tartanak. A lakossági fórumon való részvételi szándékát a fenti email címen jelezheti.

A partnerségi rendelet alapján a partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:

a) a kerület közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

b) kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező civil szervezetek,

c) azon építészeti, mérnöki szakmai érdekképviseleti szervek, amelyek székhelye, telephelye a kerületben található, és tevékenységük a kerület településfejlesztésével, településrendezésével kapcsolatos, vagy azzal összefüggésbe hozható,

d) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába - a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet,

e) a kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,

f) a kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező vallási közösségek.