Hírek

Felhívás partnerségi egyeztetésre
Budafok-Tétény önkormányzata a Terv utca – Halk utca – Park utca – Rákóczi út – Gyula Vezér út által határolt területre vonatkozó Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról tart partnerségi egyeztetést.
2019-09-24

Az önkormányzat elkészíttette a területre vonatkozó kerületi építési szabályzat (KÉSZ) módosításának tervezetét. Célja a szabályzat pontosítása annak érdekében, hogy a tömbben, a 228905/1 hrsz-ú telekre tervezett bölcsőde területére a KÉSZ-ben rögzített beépítési paraméterek kismértékű módosításával a vonatkozó létesítési előírásoknak és az optimális használat követelményeinek mindenben megfelelő intézmény tudjon létesülni.

A tervjavaslat a partnerségi egyeztetés dokumentumtárában a http://budafokteteny.hu/onkormanyzat/partnersegi-egyeztetes oldalon vagy személyesen a Hivatal Főépítészi és Városrendezési Irodáján tekinthető meg.

A partnerségi egyeztetésben résztvevők 2019. október 18-ig tehetik meg javaslataikat, észrevételeiket:

  • írásban a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatala Főépítészi es Városrendezési Irodájának címezve (1221 Budapest, Városház tér 11.) vagy
  • elektronikus levélben a devaiz@bp22.hu címre küldve.

 

A témában 2019. október 9-én, 11:00 órától lakossági fórumot tartanak a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében. A részvételi szándékot a devaiz@bp22.hu e-mail címen szükséges előzetesen jelezni. Az észrevételeket és javaslatokat a lakossági fórumon szóban, továbbá a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon vagy elektronikusan lehet megtenni.

A részletes felhívás itt tekinthető meg.