Hírek

Megkezdődik a Kelenföld – Százhalombatta vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése
Március közepéig az FTV Zrt. munkatársai az itt található ingatlanok fotó-dokumentációs állapotfelvételét végzik.
2017-02-13

A Kitérő 2016 Konzorcium 2017. február 6-tól megkezdte az előkészületi munkálatokat a Budapest, Kelenföld – Százhalombatta vasúti szakaszon, ezért március közepéig az FTV Zrt. munkatársai egyrészt az itt található ingatlanok vasút felőli külső fotó-dokumentációs, másrészt a depók környezetébe, valamint a műtárgyak építés-kivitelezési hatásövezetébe eső ingatlanok teljes fotó-dokumentációs állapotfelvételét végzik.

A felvételek alapján, a kivitelezés befejezését követően egyértelműen megállapíthatók és elkülöníthetők lesznek a szállításból és/vagy az építés kivitelezési munkák által okozott esetleges károsodások, melyek helyreállítása a befejezést követően megtörténik. Az állapotrögzítés minimum 10, maximum 45 percet vesz igénybe (belső helyiségnél kb. 25-45 perc, míg a külső helyszínen várhatóan 10-15 perc).

A felmérési időpont egyeztetése: 
2017. február 3 - március 3. között hétköznapon 8-16 óráig, Monoki Ferenc állapotrögzítési csoportvezető mérnöknél a +36 / 70-268-9732-es telefonszámon.
Ha elmarad a visszajelentkezés, úgy a belső felvétel elkészítésére nem lesz módja az FTV Zrt. munkatársainak.

A fotó-dokumentáció célja és módja:
Egyrészt az épületek jelenlegi belső, teljes körű dokumentálása annak érdekében történik, hogy a kivitelezés okozta dinamikus hatások által jelentkező esetleges károsodások a későbbiek folyamán egyértelműen meghatározhatók, elhatárolhatók legyenek. Az azonosíthatóság érdekében vázlatos alaprajzokon, fényképfelvételeken a tulajdonos (bérlő, kezelő, stb.) által aláírt állapot-rögzítési adatlapokra lejegyezzük a meglévő károsodásokat, illetve azok hiányát.

Másrészt az épületek külső vasút felőli homlokzatának, vasút felőli kerítésének és vasút felőli kocsi bejárójának jelenlegi állapotának dokumentálása annak érdekében történik, hogy a szállítás okozta dinamikus hatások által jelentkező esetleges károsodások a későbbiek folyamán egyértelműen meghatározhatók, elhatárolhatók legyenek. Az azonosíthatóság érdekében a homlokzaton lévő házszámot is lefényképezik.

Panasziroda elérhetősége:
Kitérő 2016 Konzorcium 
1225 Budapest, Nagytétényi út 218. 
Tel.: +36 30 852 7059
E-mail: panasz@vhid.hu