Hírek

Nálunk nem emelkedik a gyermekétkeztetés díja
A kerületet nem érinti, hogy a főpolgármester tíz százalékkal megemelte a fővárosi gyermekétkeztetés díját
2021-01-13

Karácsony Gergely főpolgármester egy személyben döntött arról, hogy tíz százalékkal megemeli a gyermekétkeztetés díját a fővárosi fenntartású köznevelési intézményekben. Mindezt a 2021-es fővárosi költségvetésbe foglalta. A hír kapcsán utánajártunk, hogy a XXII. kerületben működik-e fővárosi fenntartású köznevelési intézmény, és annak is, hogy Budafok-Tétényben mi a helyzet a gyermekétkeztetés területén.

Kiderült, szerencsére a kerületben nincs fővárosi fenntartású bölcsőde, óvoda és iskola, így a fentiekben leírtak a helyben lévő intézményekbe járó gyerekek étkezési díját nem érintik.

A gyermekétkeztetés a települési önkormányzat kötelező feladata, az egyházi és magániskolákban pedig az azokat fenntartó szervezeteké.

– Önkormányzatunk egyrészt intézményi gyermekétkeztetést biztosít a fenntartásában működő Egyesített Bölcsődében és Egyesített Óvodában, valamint a Dél-budai Tankerületi Központ fenntartásában működő kerületi általános és középiskolákban (1997. évi XXXI. évi törvény (Gyvt.) 21/A. § (3) a)), másrészt ingyenesen szünidei étkezést (déli meleg főétkezést) a hátrányos helyzetű gyermekek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére (Gyvt. 21/C.).

Az intézményi étkeztetésben részt vevő gyermekek fele kedvezménnyel étkezik, ezen belül mintegy 2/3-uk ingyenesen. 

Kerületünkben az étkezési térítési díj 2015-től változatlan, és nem is tervezik annak megemelését. Így a kedvezménnyel nem rendelkezők a bölcsődében 430, az óvodában 525, általános iskolában 620 és középiskolában 624 forintot fizetnek az ellátásáért naponta, amely alapján a szülőknek átlagosan 30%-kal kevesebbet kell fizetniük az étkezésért, mint amennyiért azt az önkormányzat a szolgáltatótól megvásárolja.

Az önkormányzat a normatív kedvezményen, vagyis a központi költségvetésből származó támogatáson túl saját forrásból további kedvezményeket, illetve támogatást nyújt a rászoruló családoknak. Az 50%-os térítési díjban részesülő középiskolás diákok további 50%-nyi kedvezményt kapnak, így ingyen étkezhetnek az iskolájukban.

2014-től igény szerint (pl. glutén- vagy laktózérzékenység) a közétkeztetés keretében diétás ételt is biztosítani kell (jogsz.: 37/2014. (IV. 30.) EMMI-rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról). A kedvezményben részesülő, diétázni kényszerülő tanulók szülei nálunk pénzbeli kiegészítést kapnak az étkezés költségeihez, amennyiben a szakorvos által előírt diéta a közétkeztetésben nem biztosítható.

Budafok-Tétény önkormányzata 2019-ben a 230 millió forint térítési díj és a központi költségvetés 320 milliós támogatása mellé nagyjából 400 millió forintot biztosított saját forrásból a gyermekek étkeztetésére, amelynek összköltsége 950 millió forintot tett ki.

A fentieken túlmenően, szociális alapellátásaink körében étkeztetést (meleg ebéd) is biztosítanak (szociális konyha), melynek térítési díja a jövedelemtől függ, de legfeljebb 750 forint naponta (a vákuumcsomagolt ebéd költsége: bruttó 976 Ft).

(Tamás Angéla)