1224 Bp., Török u. 12. szám (hrsz.: 230152/1) alatti ingatlanról nyíló 1. jelű 929 m2 alapterületű (ténylegesen: 532 m2 alapterületű) pincerendszer


Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata

bérbevételre kínálja

a 1224 Budapest, Török u. 12. szám

(hrsz.: 230152/1) alatti ingatlanról nyíló 1. jelű

929 m2 alapterületű (ténylegesen: 532 m2 alapterületű) pincerendszert

 

A bérbevétel részletes feltételeiről érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda munkatársánál, dr. Bardócz Tímea ügyintézőnél (1221 Budapest, Városház tér 11. szám fsz./32., telefon: 229-2611/170, e-mail: drbardoczt@bp22.hu) ügyfélfogadási időben lehet.

Ügyfélfogadás: hétfő 13.30 - 18.00, szerda 8.00 – 12.00 és 14.00 – 18.00, péntek 8.00 – 12.00 óra között.

A helyiséget keddi és csütörtöki napokon lehet megtekinteni előzetes időpont egyeztetést követően.

A megajánlható minimális bérleti díj: 100 Ft/m2/hó.

A bérlő díjfizetési kötelezettsége a helyiség vonatkozásában: bérleti díj, közüzemi díjak

Közművek: víz, az elektromos áram.

A helyiséget egy évre lehet bérbe venni, ennek megfelelően három havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot kell a bérlőnek megfizetnie a bérleti szerződés aláírásához. Az óvadék összege a bérleti szerződés megszűnésekor, amennyiben a bérlőnek nem áll fenn tartozása, kamatmentesen visszajár.

A bérbevételhez kérelmet szükséges benyújtani, mely kérelem formanyomtatvány a honlapról letölthető.

Budapest, 2020. november 11.

 

Karsay Ferenc polgármester

megbízásából:

 

 

Zathureczky Zsolt

irodavezető