1224 Budapest, Bartók Béla út 187. szám  (236798 hrsz.) alatti 600 m2 alapterületű pincehelyiség


Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata

bérbevételre kínálja

a 1224 Budapest, Bartók Béla út 187. szám  (236798 hrsz.) alatti 600 m2 alapterületű pincehelyiséget

 

A bérbevétel részletes feltételeiről érdeklődni lehet ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján dr. Bardócz Tímea ügyintézőnél (1221 Budapest, Városház tér 11. fszt. 31. szoba, telefon: 229-2611/170, 06-20-418-5540, e-mail: drbardoczt@bp22.hu)

Ügyfélfogadási idő: hétfő 13.30 - 18.00, szerda 8.00 – 12.00 és 14.00 – 18.00, péntek 8.00 – 12.00 óra között.

A helyiséget keddi és csütörtöki napokon lehet megtekinteni előzetes időpont-egyeztetést követően.

A bérleti díj minimum összege: 100 Ft/m2/hó.

A helyiséget minimum egy évre, maximum öt évre lehet bérbe venni, ennek megfelelően három, vagy hat havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot kell a leendő bérlőnek megfizetnie a bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg. Az óvadék összege a bérleti szerződés megszűnésekor, amennyiben a bérlőnek nem áll fenn tartozása, kamatmentesen visszajár.

A bérbevételhez kérelmet szükséges benyújtani, mely kérelem formanyomtatványa a www.budafokteteny.hu honlapról letölthető.

Közművek: elektromos áram

Budapest. 2019. november 20.

                                                                       Karsay Ferenc polgármester megbízásából:

                                                                                              

 Zathureczky Zsolt

     irodavezető