Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata árverésen értékesítésre kínálja a Tóth József utca 28. fsz. 2. ajtószámú lakást


Az árverési dokumentáció ára 10.000 Ft + Áfa, azaz 12.700 Ft, melyet átutalással kell teljesíteni a Kiíró 11784009-15522001-11360009 számlája javára. Az utalás megjegyzés rovatába az ingatlan címét és az "árverési dokumentáció ára" szöveget kérjük feltüntetni. Az árverési dokumentáció díja megfizetésének banki igazolását elektronikus úton kell megküldeni Kiírónak a parkanyif@bp22.hu postafiókra. Az igazolás elküldését követő 2 munkanapon belül Kiíró elektronikus levélben megküldi az árverési dokumentációt Ajánlattevőnek, arra az email címre, amelyről a díjfizetés igazolása történt.

e-mail: foepiteszet@bp22.hu, tel: 30-266-6816, 229-2611/140

A Budapest XXII. kerületi 223934/0/A/2 hrsz.-ú, 51 m2 alapterületű, az ingatlan-nyilvántartási adatok szerint „lakás" megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni arányban Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata tulajdonát képezi. A 223934 helyrajzi számú társasházi ingatlanból az értékesítendő ingatlanhoz 2335/10000 eszmei tulajdoni hányad tartozik.

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018.(V.03.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: KÉSZ) előírásai szerint az ingatlan Lk-1/Gksz-2/BF/1 (kétszintes területfelhasználással érintett területek Budafok területén) helyi építési övezetbe tartozik. Az előírt legkisebb telekméret 400 m2, a legnagyobb terepszint feletti beépíthetőség 35%-os, az épületmagasság legfeljebb 6 méter, a legkisebb zöldfelület előírt mértéke 45%.

A 1222 Budapest, Tóth József utca 28. szám alatti saroktelken két különálló épület található. A lakóház oldalhatárra épült az 1900-as évek elején. Az épület alapozása 50 cm széles, 30-40 cm mélységben a talajba süllyesztett mészkőből készült, talajnedvesség elleni szigetelés nincsen. Az épület lábazatát és padozatát szintén nem szigetelték, a tartófalak több helyen vizesedettek, feláztak. A fagerendás födémszerkezetre nyeregtetős kialakítású tető készült, melyet hornyolt cseréppel fedtek. Az épület műszaki állapota közepes. A telekterület 525 m2, ennek ~67 %-a beépített. 

A földszint 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás a Tóth József utcáról nézve a bal oldalon elhelyezkedő épületben került kialakításra, megközelítése a közös udvarból nyíló bejáraton keresztül lehetséges. Ablakai az Árkász utcára és az udvarra néznek. Fűtése elektromos fűtőpanelekkel, melegvízellátása villanybojlerrel megoldható, azonban fűtőpanelek nincsenek, a villanyóra pedig korábban már leszerelésre került. A tulajdoni lapon 51 m2 alapterület szerepel (2335/10000 tulajdoni hányad), mely a valóságban 48 m2 hasznos alapterületet jelent. Az eredetileg különálló konyha, szoba, kamra helyiségeket egybenyitották (35 m2), egy 6m2-es fürdő és egy 7 m2-es félszoba tartozik még a lakáshoz. A lakás műszaki állapota közepes.

Az árverésen az személy/cég vehet részt, akinek az ajánlati biztosítéka az árverést megelőző nap 16.00 óráig az Önkormányzat számlájára beérkezett és ugyanezen időpontig a vételi szándéknyilatkozatát-, illetve az árverési dokumentációban meghatározott további dokumentumokat benyújtotta.

Letölthető szándéknyilatkozat természetes személyek részére>>
Letölthető szándéknyilatkozat jogi személyek részére>>

Cím: 1222 Bp. XXII. Tóth József u. 28. fsz. 2., "lakás"

Helyrajzi szám: 223934/0/A/2

Ajánlati biztosíték összege: 2.000.000,- Ft 

Kikiáltási ára: 15.500.000,- Ft

Árverési időpont: vételi szándéknyilatkozat beérkezése esetén kerül kitűzésre.

Az ingatlan megtekintési időpontja: igény szerint, előzetesen egyeztetett időpontban.

Árverés helye: 2040 Budaörs, Budapesti út 28. Kozma Ügyvédi Iroda