Budapest XXII. kerület, Péter-Pál u. 15. szám alatti 301 m2 alapterületű pincehelyiség


Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata

bérbevételre kínálja

a Budapest XXII. kerület Péter-Pál u. 15. szám alatti

301 m2 alapterületű pincehelyiséget

 

A bérbevétel részletes feltételeiről érdeklődni lehet ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján dr. Bardócz Tímea ügyintézőnél (1221 Bp., Városház tér 11. fszt. 31. szoba, telefon: 229-2611/170, e-mail: drbardoczt@bp22.hu)

Ügyfélfogadási idő: hétfő 13.30 - 18.00, szerda 8.00 – 12.00, és 14.00 – 18.00, péntek 8.00 – 12.00 óra között.

A helyiséget keddi és csütörtöki napokon lehet megtekinteni előzetes időpont-egyeztetést követően. 

A bérleti díj összegére a leendő bérlő tesz ajánlatot.

A helyiséget egy évre lehet bérbe venni, ennek megfelelően háromhavi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot kell a leendő bérlőnek megfizetnie a birtokba adással egyidejűleg. Az óvadék összege a bérleti szerződés megszűnésekor, amennyiben a bérlőnek nem áll fenn tartozása, kamatmentesen visszajár.

A bérbevételhez kérelmet szükséges benyújtani, mely kérelem formanyomtatványa a honlapról letölthető.

Közművek: elektromos áram, víz