KERTÉSZ-GONDNOK


Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálata pályázatot hirdet kertész - gondnok munkakör betöltésére.

Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálata

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

XXII. ker. Önkormányzat Szociális Szolgálata
Nappali ellátás (idős, fogyatékos klub)

kertész - gondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1221, Anna utca 10.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az intézmény 2 telephelyén: A telephelyek kertjének, utcafrontjának, kukáknak tisztán tartása. A kukák kikészítése a szemétszállítás idejére. Hó eltakarítása, szükség esetén síkosság mentesítés, a szóró készlet figyelemmel kísérése. Fűnyírás, sövénynyírás. Kert locsolása, virágágyások gyomlálása, rendben tartása. A belső terekben az ajtók, ablakok, kilincsek villanyégők, karnisok, vízcsapok stb. folyamatos ellenőrzése, meghibásodás esetén a kisebb karbantartási munkák elvégzése. Alkalmanként ellátni azokat a feladatokat, amelyek a szolgáltatás területén a szállítással kapcsolatosak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Az alapbéren felül szociális ágazati pótlékot, évi bruttó 200 e Ft cafetériát, valamint Budapesten kívüli lakcím esetén utazási költségtérítést biztosít az intézmény. 

 

Pályázati feltételek:

Végzettség szintje: 8 Általános,

büntetlen előélet, cselekvőképesség, erkölcsi bizonyítvány

 

Elvárt kompetenciák:

 empátia, tolerancia, problémakezelés, jó kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

motivációs levél, szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gali Melinda nyújt, a 06-20/509-33-60 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Szilágyiné Szalay Szilvia intézményvezető-helyettes részére a vezetohelyettes@szocszolg22.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Önéletrajzok beérkezését követően kéttagú bizottság, majd személyes meghallgatás

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye és ideje:

 budafokteteny,hu - 2019. november 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szocszolg22.hu honlapon szerezhet.